Απλές συμβουλές για την αντιμετώπηση της δυσκοιλιότητας

Απλές συμβουλές  για την αντιμετώπηση της δυσκοιλιότητας

Σαν δυσκοιλιότητα μπρορεί να ορισθεί η μη σταθερή κένωση ή ή δύσκολη κένωση του εντέρου. Όσοι το έχουν βιώσει μπορούν να αντιληφθούν ότι η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα πόνου, φουσκώματα, πονοκέφαλο και ενόχληση. Μια μόνιμη λύση για την δυσκοιλιότητα