Η σχέση σας με… την ζυγαριά

Η σχέση σας με… την ζυγαριά

Ξεκινώντας μια προσπάθεια για απώλεια βάρους, η ζυγαριά αποτελεί ίσως το πιο αυστηρό μας κριτή. Το πόσο θάρρος θα πάρουμε για να συνεχίσουμε ή το πόσο θα αποθαρρυνθούμε και αν θα παρατήσουμε την προσπάθεια εξαρτάτε πολύ συχνά από ένα αριθμό,