Σύσταση Σώματος VS Σωματικό Βάρος

Σύσταση Σώματος VS Σωματικό Βάρος

Ένα άτομο μπορεί να έχει χαμηλό σωματικό βάρος και όμως να έχει ψηλό σωματικό λίπος ή αντίστροφα ένα άτομο να έχει ψηλό βάρος σε σχέση με το ύψος του και όμως η μέτρηση του λιπώδη ιστού να είναι χαμηλή. Επομένως